100% Müşteri Memnuniyeti
anlayışıyla üretiyoruz.

İzlenebilirlik

Hammadde seçiminden üretime ve paketlemeden
teslimata kadar üretim sürecinin tüm aşamalarında
uyguladığımız kalite kontrol sistemi sayesinde üretimde
hata payını en aza indiriyoruz.

Hammaddeler ve yardımcı malzemeleri fabrikaya giriş yaparken el terminali ile kabul edilir. Girişi yapılan malzemelerin kalite kontrolü, bu aşamada yine el terminali üzerinden gerçekleştirilir.

Kalite kontrol standartlarımıza uyan ürünlere, FIFO (First In, First Out / İlk Gelen İlk Çıkar) sistemine göre otomatik yer ataması yapılmasının ardından malzemeler depo sorumlumuz tarafından ilgili hücreye taşır.

Üretimi yapılacak ürünün ‘iş emri formu’ (iş emri kodu barkodlanmış şekilde) sistem tarafından oluşturulur. Ürünün hangi makinede ve kim tarafından üretileceği de, yine ‘iş emri formunda’ yer alır.

Üretim personelimiz iş emri formu ile beraber depo sorumlusuna başvurur. Depo sorumlusu iş emri formu üzerindeki barkodu el terminaline okutur.

El terminali ile, ilgili iş emrindeki ürünün üretilmesi için gereken hammaddelerin ve yardımcı malzemelerin hangi hücrelerden verilmesi gerektiği FIFO sistemine uygun olarak tespit edilir. Depo sorumlusu, ilgili malzemeleri üretim personeline teslim eder ve üretim başlar.

İlgili iş emri kodu, hem ürün ambalajlarının hem de ürünlerin yer aldığı kolinin üzerinde bulunur.

Üretim esnasında, yine el terminali ile ilgili iş emri üzerindeki barkod okutularak kalite kontrol yapılır. Kalite kontrolü yapılmamış ürünün üretim alanından çıkması mümkün değildir. Kalite kontrol sistemimiz buna izin vermez.

Kalite kontrolü yapılmış ve üretimi tamamlanmış ürün, sevkiyat deposu sorumlusuna teslim edilir.

El terminali ile ürünün sevkiyat deposunda FIFO sistemine göre stoklanacağı alan otomatik olarak belirlenir. Sevkiyat personeli, ürünü, sevkiyat zamanına kadar bekleyeceği hücreye taşır.

El terminali üzerinden ilgili sevkiyat personeline ‘sevk emri’ iletilir. Sipariş edilen ürünün hangi hücreden alınması gerektiği sistem tarafından FIFO’ya uygun olarak atanır. Sevkiyat personeli, ürünü ilgili hücreden alıp sevkiyat arabasına yükler ve ürünün üzerindeki barkodu el terminali ile okutur. 

Bu sayede hangi müşteriye hangi ürünün gönderildiği sisteme kaydedilir ve izlenebilirlik, bu aşamada tamamlanmış olur.

Hammaddeler ve yardımcı malzemeleri fabrikaya giriş yaparken el terminali ile kabul edilir. Girişi yapılan malzemelerin kalite kontrolü, bu aşamada yine el terminali üzerinden gerçekleştirilir.

Kalite kontrol standartlarımıza uyan ürünlere, FIFO (First In, First Out / İlk Gelen İlk Çıkar) sistemine göre otomatik yer ataması yapılmasının ardından malzemeler depo sorumlumuz tarafından ilgili hücreye taşır.

Üretimi yapılacak ürünün ‘iş emri formu’ (iş emri kodu barkodlanmış şekilde) sistem tarafından oluşturulur. Ürünün hangi makinede ve kim tarafından üretileceği de, yine ‘iş emri formunda’ yer alır.

Üretim personelimiz iş emri formu ile beraber depo sorumlusuna başvurur. Depo sorumlusu iş emri formu üzerindeki barkodu el terminaline okutur.

El terminali ile, ilgili iş emrindeki ürünün üretilmesi için gereken hammaddelerin ve yardımcı malzemelerin hangi hücrelerden verilmesi gerektiği FIFO sistemine uygun olarak tespit edilir. Depo sorumlusu, ilgili malzemeleri üretim personeline teslim eder ve üretim başlar.

İlgili iş emri kodu, hem ürün ambalajlarının hem de ürünlerin yer aldığı kolinin üzerinde bulunur.

Üretim esnasında, yine el terminali ile ilgili iş emri üzerindeki barkod okutularak kalite kontrol yapılır. Kalite kontrolü yapılmamış ürünün üretim alanından çıkması mümkün değildir. Kalite kontrol sistemimiz buna izin vermez.

Kalite kontrolü yapılmış ve üretimi tamamlanmış ürün, sevkiyat deposu sorumlusuna teslim edilir.

El terminali ile ürünün sevkiyat deposunda FIFO sistemine göre stoklanacağı alan otomatik olarak belirlenir. Sevkiyat personeli, ürünü, sevkiyat zamanına kadar bekleyeceği hücreye taşır.

El terminali üzerinden ilgili sevkiyat personeline ‘sevk emri’ iletilir. Sipariş edilen ürünün hangi hücreden alınması gerektiği sistem tarafından FIFO’ya uygun olarak atanır. Sevkiyat personeli, ürünü ilgili hücreden alıp sevkiyat arabasına yükler ve ürünün üzerindeki barkodu el terminali ile okutur. 

Bu sayede hangi müşteriye hangi ürünün gönderildiği sisteme kaydedilir ve izlenebilirlik, bu aşamada tamamlanmış olur.

Kalite Garantisi

Kullandığınız ve memnun kalmadığınız tüm ürünlerimiz için şikayetlerinizi veya önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İstek ve talepleriniz hassasiyetle değerlendirilerek gerektiğinde ürününüz ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

Önerileriniz ve şikayetleriniz sonucunda ürüne ilişkin problemin kaynağı tespit edilecek ve problemin tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Bugüne kadar ihtiyaç duymamış olsak da; ‘İzlenebilirlik’ sistemimiz, şahit numuneler kullanarak denetlenen ürünlerde herhangi bir hata tespit edilmesi durumunda (örneğin; bir sağlık tehdidi veya ciddi bir problem) ürünün hızlı ve kolay bir şekilde geri çağırılmasına; gerekirse tüm bir partinin piyasadan çekilebilmesine yardımcı olmaktadır.

Önerilerinizi, isteklerinizi ve şikayetlerinizi, web sitemizde yer alan İletişim Formu aracılığıyla iletmenizden mutluluk duyarız.

Hijyen ve Güvenlik

Hijyen, sağlık ve güvenlik için tüm çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin izlemesi gereken prosedürlerimiz;

Üretim alanına ve depolara girişte üretim kapısında bulunan hijyen alanları kullanılır.

Tesis iç alanına girmeden önce çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz üzerlerinde bulunan saat, kolye, küpe ve broş gibi takılarını çıkarır.

Üretim alanına girmeden önce ziyaretçilerimiz kendileri için verilen ziyaretçi önlüğünü, çalışanlar ise iş kıyafetlerini giyerler. Önce bone, sonra önlük ve son olarak galoşlar giyilir.

Eller yıkandıktan ve kurulandıktan sonra dezenfekte edilir.

Ekip arkadaşlarımızın işyerindeki fiziki çevre şartları ve çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarını ve mesleki riskleri en aza indirmek ve ortadan kaldırmak için ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kanun, yönetmelik ve tebliğlerine uygun olarak gerekli analiz, inceleme ve uygulama düzenli olarak gerçekleştiriyoruz.

Ekip arkadaşlarımızın sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak; çalışma şartlarını ve üretim araçlarının sağlığa uygun olmasını sağlamak ve çalışma ortamının tüm zararlı etkilerinden korunmaları için tüm kural ve kanunlara uygun olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliğini kapsayan tüm sorumluluğun bize ait olduğu bilinciyle;

 • ISG çalışmalarında personellerimize danışmak ve gerekli hallerde katılımlarını sağlarız.
 • Çalışma alanımızın bütününde, risk değerlendirmelerini düzenli olarak gözden geçirilir.
 • İş kazalarının, meslek hastalıklarının ve muhtemel risklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği firması ve İSG profesyonelleriyle iş birliği içinde çalışılır.
 • İşyerinde var olan ve dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi için risk değerlendirilmesi düzenli olarak yapılır ve gerekli tedbirler alınır.
 • İş başlangıcında ve çalışma süresince, ekip arkadaşlarımızın hassasiyetlerinin saptanması ve riskli durumların belirlenmesi için düzenli aralıklarla sağlık kontrolü yapılır.
 • İlkyardım, yangınla mücadele, ciddi ve yakın tehditlerle karşılaşma durumlarına karşı acil durum planı mevcuttur. Düzenli olarak eğitimler gerçekleştirilir ve tatbikatlar yapılır.
 • Ekip arkadaşlarımızın mesleki eğitimleri düzenli aralıklarla tekrarlanır ve belgelenir. Eğitim süresi, çalışma saatlerinden sayılır.
 • Sürekli iyileştirme için çalışanların Sistem COOK’ a yönelik uygulamalara katılımını sağlamak,
 • Gıda güvenliği helal yönetim sistemi yetkin personel istihdamı ile gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • Gıda güvenliği ve helal yönetim sistemi kurumumuzun tüm seviyelerinde açıklamak, uygulamak, devam ettirmek ve sistemi sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini sağlamak,
 • Gıda güvenliği ve helal yönetim sistemini çalışanlarla paylaşarak, uygunsuz geri dönüşümlerin tekrarını önlemek,
 • Doğayı koruyan ürünler üretmek,
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, hızlı, doğru ve uygun fiyatlarla karşılamak,
 • Kaliteli, insan sağlığına zarar vermeyen ve güvenilir ürün üretmek,
 • Üretim atıklarımızı geri dönüşüm sahalarına gönderilerek doğaya zarar vermesini engellemek,
 • Ürettiğimiz ürünlerin tamamında gıdaya ve insan sağlığına olumsuz etki edecek malzeme kullanmamak,
 • İstek ve ihtiyaçları beklenenin üzerinde karşılamak,
 • İlişkilerimizde doğru iletişim, yapıcı eleştiri anlayışında olmak,
 • Ürünlerin kalitesini bozmadan maliyetleri azaltmak,
 • İşimizi bir defada doğru yapmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde uluslararası standartlar ve yasal mevzuat hükümlerine uymayı taahüt ederiz.

Laboratuvar & Testler

Ürünlerimizin standartlara uygunluğunu ve dayanıklılıklarını, tesisimizde bulunan son teknoloji laboratuvar ekipmanları ve makineleri ile ASTM ve TSE test metotları da dahil olmak üzere uluslararası standartlarda gerçekleştiriyoruz.

Üretim süresince yaptığımız kalite kontrol testleri;

Fiziksel Testler:

Görsel kontrol testleri, fiziksel ölçüm testleri ve imalatçı beyanlarının kontrolü gibi üretim sürecinin her aşamasında yapılan fiziksel testleri içerir.

Kaynak Kalınlığı Testi:

Torbaların her bir tarafından kalınlığın test ve teyit edilmesidir.

Patlatma Testi:

Patlatma makinesi ile yapılan, torbaların dayanabileceği maksimum basıncın kontrol edildiği testtir.

Kaynak Mukavemeti Testi:

Çekme test makinesi kullanılarak yapılan, mühürlerinin dayanıklılığının ölçüldüğü testtir.

Sızıntı (Üfleme) Testi:

Test; yırtıkların, kopuklukların, buruşukluğun vb. anlaşılması için torbalara hava üflenmesiyle yapılır.

Su Testi:

Torbaların su sızıntısını kontrol etmek için yapılır.

Cihazlarımız;

 • Spektrofotometre
 • Terazi
 • Etüv
 • Kül Fırını
 • Çekme Test Makinesi
 • Patlatma Makinesi
 • Dart Drop Makinesi

Belgeler ve Sertifikalar

30 yılı aşkın süredir, hem ürünlerimizin kalitesiyle
hem de etik çalışma anlayışımızla, Türk standartlarına
ve uluslararası standartlara uygun olarak
çalışmaya devam ediyoruz.

Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim ve işleme aşamalarında faaliyet gösteren bir firma olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanan İşletme Kayıt Belgesine sahibiz.

Ürün ve hizmetlerimizin uluslararası kabul gören standartlara uygun olarak üretildiğinin, ürün ve hizmet kalitemizin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesi olan ISO 9001:2008, gıda zincirinin güvenliğini ve emniyetini sağladığımızı gösteren ISO 22000, güvenlik ve işletme standartlarına uygunluğumuzu, yasal yükümlülükleri yerine getirdiğimizi garanti eden BRC Packaging, iş güvenliği yönetim sistemimizi belgeleyen ISO 45001 , ‘Evsel Atıkların Toplanması için Plastik Torbalar Standardı’nı belirleyen TSE EN 13592 belgelerine ek olarak ÇEVKO Vakfı ile işbirliği içinde çalışan lisanslı firmalar arasında yer alıyoruz.

Tüm belge ve sertifikalarımızın yanı sıra kuruluşların sahiplerinin, ortak veya yöneticilerinin toplumun değer yargılarına uygun olarak hareket ettiğini, iş etiğine ve iş kanununa uygun davrandığını ifade eden SEDEX denetimine tabi olan kuruluşlardan biriyiz.