TSE EN 13592 + A1

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını belirler. Yalnızca TSE tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı ismini alabilir.

‘Evsel Atıkların Toplanması için Plastik Torbalar Standardı’nı belirleyen TSE EN 13592, çöp torbalarının TSE standartlarına uygun olarak üretildiğini göstermektedir. Standarda göre üretilen çöp torbaları, belirlenen testlerden geçirilerek uygunluk belgesi almaya hak kazanmıştır.