En güçlü kaynağımız: İnsan!

Bir kuruluş, ne kadar büyük hedeflere ve doğru ilkelere sahip olursa olsun başarıyı ve gelişmeyi; yaşam boyu öğrenmeye inanan, sürdürülebilir ve ahlaklı üretim anlayışını benimseyen çalışanlarla başarabilir. Biz de kurulduğumuz 1984 yılından bugüne; Türkiye ve dünyadaki başarılarımızı bir takım olarak ekip arkadaşlarımıza borçlu olduğumuzu biliyoruz.

İşe alım sürecinde, hedeflerimize ve çalışma kültürümüze uygun; teknik ve kişisel yeterliliklere sahip adayların kendilerine en uygun pozisyonlara yerleştirilmelerini gözetiyoruz. Üretim ve insan kaynakları politikamızı her kademede benimsemiş yönetim kadromuzla, çalışanlarımıza sağladığımız sosyal, sağlıklı ve modern çalışma ortamımızla, uzun vadeli ve aile sıcaklığında çalışmak isteyenlerin tercih ettiği bir kurum olma ilkemizden taviz vermiyoruz. Gerçek işverenimiz olarak kabul ettiğimiz müşterilerimize en yüksek kalitede ürün ve hizmet sunma anlayışımıza ulaşabilmek için ekip arkadaşlarımızın kurum içi ve kurum dışı eğitimlerini destekliyoruz.

Tüm ekip arkadaşlarımızla değer yaratmak, dayanışma ve işbirliği içinde çalışmanın yanı sıra değerlendirme sistemimiz sayesinde her bir çalışanın kişisel başarısını hızla değerlendirebiliyoruz.

%100 yerli sermayeyle kurduğumuz COOK ve sayısı 40’ı aşan diğer markalarımızla hem Türkiye’de hem de dünyada elde ettiğimiz başarının başrol oyuncuları, en güçlü kaynağımızı oluşturuyor.

Şirket Yararlarını Gözetme ve Kişisel Çıkar Sağlamama:

Tüm çalışanlarımız yaptığı bütün işlerde Şirketin menfaatini birinci planda tutmak ve zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. Personel, Şirket malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Hiçbir çalışanımız doğrudan veya aracı eliyle hediye isteyemez, görevleri sırasında olmasa dahi, çıkar sağlama amacıyla hediye kabul edemez, İş sahiplerinden/tedarikçilerden borç para isteyemez, alamaz ve bunların kefaletini kabul edemez.

Görev ve yetkilerini kötüye kullanarak, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanmayacağını bilir ve buna göre davranır.

Yaptıkları işlerde rakiplerine karşı üstünlük sağlamak amacıyla iş ilişkisi içeresinde bulunduğumuz kurumlar, kuruluşlar ve kişilere şirketin ve amirlerinin bilgisi haricinde hediye veremez. Ayrıca şirket dışından 3. Şahıslarla olan ilişkilerde hiçbir şekilde şirketin değer ve prensiplerine aykırı olacak sözler, vaatler ve taahhütler veremez. Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanamaz, şirket dâhilinde siyasi faaliyet yürütemez, siyasi partilere bağış yapamaz ve siyasi kampanyalara destek veremez.

Görevlerin Yerine Getirilmesi:

Görevlerimizi, Şirketin işleyişini düzenleyen her türlü yazılı kaynağın belirttiği görev ve sorumlulukları, Şirketin genel hedef ve politikalarını, değerlerini, saygınlığını, güvene ve gizliliğe dayanan çalışma ilkesini gözeterek yerine getiririz.

Şirketin Temel Değer ve Prensiplerine Göre Hareket Etme Zorunluluğu: 

Şirketin temel değerleri ve prensiplerini benimseyerek iş yapış yönetmelerini ve iş planlamalarını içinde bulunulan çevre ve topluma karşı Sedat Tahir markasını, temel değerler ve prensipler doğrultusunda korumakla yükümlü olduğumuzu biliriz.

Tarafsızlık:

Görevlerimizi yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapmaz ve bu konularda beyanda ve eylemde bulunmayız.

Sır Saklama Zorunluluğu:  

Şirket, Müşteri ve diğer kişilerle ilgili olarak görevi gereği öğrendiğimiz sırları sonsuza kadar saklamakla yükümlü olduğumuzu biliriz

İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatlarına Uyma Zorunluluğu:

İş sağlığı güvenliğinin korunması amacıyla hazırlanan talimatlara uygun davranmak, oluşabilecek risklere karşı alınan önlemlere dikkat etmek, önlem amaçlı kullanması gereken alet, ekipman ve koruyucu malzemeleri kullanmak zorunda olduğumuzu iyi biliriz.

Kalite ve Hijyen Kurallarına Uygun Davranma: 

Kalite ve hijyen kurallarına uygun olarak davranarak, bu konudaki yenilikleri sürekli olarak takip ederiz.

Sahip olduğunuz niteliklere uygun pozisyonlara yerleştirilerek gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarabilir; ‘içerden terfi’ anlayışını benimseyen organizasyon yapımız sayesinde geleceğin lideri siz olabilirsiniz.

Her kademede ekip arkadaşlarımız için düzenlenen kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle kendinizi geliştirebilir; kariyer yolculuğunuza artı değer katabilirsiniz.

Tüm ilişkilerinde iyi niyetli ve anlayışlı; yasalara ve ahlak kurallarına son derece önem veren bir kurumun parçası olabilirsiniz.

  • İlk iş günümüzden itibaren her gün daha iyisini ve daha kalitelisini hedefliyoruz,
  • Sektörümüzde lider olduğumuzun bilinciyle sorumluluk alıyoruz,
  • Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimsiyor; davranışlarımız ve pozitif enerjimizle her zaman çevremize örnek olmayı amaçlıyoruz,
  • Gerçek işverenimizin müşterilerimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz,
  • Organizasyonumuzun değerlerine sahip çıkıyor ve kurallarına bağlı kalıyoruz,
  • Üstlendiğimiz tüm görevleri en yüksek enerjimizle gerçekleştiriyoruz,
  • Yaşadığımız dünyanın sadece bize ait olmadığını bilerek, doğaya ve dünyadaki tüm canlılara duyduğumuz saygıdan ödün vermiyor; gelecek nesillere sağlıklı bir miras bırakmak için çalışıyoruz.

Bize katılmak ister misiniz?