ISO 22000

International Organization for Standardization (ISO / Uluslararası Standardizasyon Örgütü) bünyesindeki çalışma gruplarından biri olan TC 34 tarafından hazırlanan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, uluslararası bir standart olarak 1 Eylül 2005 tarihinde yayımlanmıştır.

ISO 22000, ISO 9001 ve ISO 14001 Standartları ile uyumlu, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP / Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemini tamamen kapsayan bir gıda güvenliği standardıdır.

ISO22000, tüketicilerin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiştir. Gıda zincirindeki tüm süreçleri; altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkenleri kontrol altında tutar. Süreç içerisinde yer alan üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü; bakım ve genel hijyen uygulamaları; personel ve ziyaretçi hijyeni; taşıma, depolama, ürün bilgisi; eğitim, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi; iletişim ve benzeri konuların tamamını kapsar.

ISO 22000, kuruluşların gıda zincirinin güvenliğini ve emniyetini sağladığını gösterir.