İŞLETME KAYIT BELGESİ

03.08.2012 tarih ve 28373 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren; Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik gereğince; gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim ve işleme aşamalarında faaliyet gösteren işletmelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na kayıt yaptırarak, İşletme Kayıt belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.