ISO 9001:2008

ISO Belgeleri, merkezi İsviçre, Cenevre’de bulunan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu International Organization for Standardization (ISO / Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından oluşturulan kalite yönetim standartlarını ifade eder.

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, kuruluşların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden standartların bütünüdür.

ISO 9001 Belgesi ise Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmasında uygulanması gereken şartlar ile belgelendirmeye esas teşkil eden etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlar. Bu standardın şartlarını sağlayan kuruluşlar tarafından alınabilen ISO 9001, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak üretildiğinin, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesidir.

ISO 9001 Standardı, bir kontrol mekanizmasıdır. Standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak ve önlemektir. ISO 9001, direkt olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil; yönetim sisteminin kalitesiyle ilgilidir. Standart, bir kuruluşun müşteri beklentilerini, ihtiyaçlarını ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören kalite yönetim biçimidir.